Zastosowanie Obróbki CNC

Zastosowanie Obróbki CNC

Obróbka CNC to proces wytwarzania precyzyjnych części, który polega na usuwaniu warstwy materiału z przygotówki przy użyciu narzędzia skrawającego, sterowanego przez program. Technologia ta jest stosowana w różnych rodzajach obróbki, takich jak wiórowa, ścierna, erozyjna czy elektroerozyjna.

Obróbka CNC pozwala na produkcję masową, standaryzację produkcji oraz zapewnia jakość i niezawodność produktu. Dzięki technologii CNC procesy produkcyjne są skrócone, nawet w przypadku przedmiotów o złożonych kształtach. Obróbka CNC pozwala skrawać powierzchnie z niezwykłą precyzją, dzięki czemu otrzymujemy dokładne i powtarzalne części.