Blog

automatyzacja przemysłowa
Obecna automatyzacja produkcji umożliwia zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa operacji na każdym etapie na niespotykanym dotąd poziomie. Wiele ze skomplikowanych i precyzyjnych działań w nowoczesnych zakładach przemysłowych nie istniałoby bez wysokiej technologii i całkowitej integracji maszyn. Inteligentne fabryki, w których komputery, roboty i linie produkcyjne zespolone są w jeden organizm, osiągają wyjątkową produktywność przy jednoczesnym ograniczeniu odpadów związanych z wadliwymi egzemplarzami i niemal całkowitym wykluczeniu ryzyka wypadków wśród pracowników. Automatyzacja produkcji w wielu gałęziach przemysłu..więcej
kobieta sterująca robotem przemysłowym
Roboty przemysłowe to ogromna grupa urządzeń, które trudno określić jedną wspólną definicją. Najogólniej rzecz biorąc, robot przemysłowy to manipulator wielofunkcyjny, którego najistotniejszą cechą jest programowalność. Roboty różnią się między sobą pod względem budowy, struktury kinematycznej, typu sterowania, sposobu programowania, a także możliwego wykorzystania. Zastosowanie robotów przemysłowych Współpracujące z człowiekiem roboty przemysłowe wykonują najcięższe, najbardziej niebezpieczne, ale też wymagające największej precyzji rodzaje prac w każdej bez wyjątku gałęzi przemysłu. Produkcja robotów przemysłowych rozwija się z ogromną..więcej
zautomatyzowana hala produkcyjna
Automatyzacja produkcji jest podstawą czwartej rewolucji przemysłowej, która obecnie ma miejsce na całym świecie. Niemal każda gałąź przemysłu dąży do ograniczenia roli człowieka we wszystkich procesach i powierzenia zadań maszynom. Mimo że różne branże wymagają innych urządzeń, korzystają z różnych materiałów i nie ponoszą tych samych kosztów – zyski z automatyzacji mają charakter ogólny i są niewątpliwe. Co można do nich zaliczyć? Jakie są korzyści z rozbudowanego parku maszynowego? Automatyzacja produkcji jest procesem stopniowym. Kolejne..więcej
obróbka elektroerozyjna
W przypadku produkcji specjalistycznych części maszyn z materiałów trudnoskrawalnych dość popularną metodą obróbki metalu jest technika EDM, czyli obróbka wyładowaniem elektrycznym. Na czym polega technika elektroerozyjna i gdzie ma zastosowanie w praktyce? Czym jest obróbka elektroerozyjna? Obróbka elektroerozyjna można podzielić na dwa typy drążenie oraz cięcie elektroerozyjne. Różnią się one między sobą rodzajem użytej elektrody roboczej. Do obróbki elektroerozyjnej zalicza się obróbkę. Do elektroerozyjnej obróbki zalicza się obróbkę elektroiskrową, anodowo-mechaniczną i elektrokontaktową. Może być ona..więcej
maszyny
Tłoczniki należą do narzędzi, które znacząco ułatwiają szereg różnych procesów. Warto wiedzieć, z czego się składają, do czego służą i w jaki sposób są produkowane. Tłoczniki Pośród wielu narzędzi wyróżnić należy tłoczniki. Te, produkowane przez firmę UNAM, znajdują zastosowanie przede wszystkim przy obróbce plastycznej części, których grubość jest niewielka w zestawieniu z innymi parametrami. Dla przykładu będzie to folia lub blacha, których długość i szerokość stanowią wielokrotność grubości. Na przestrzeń roboczą tego narzędzia składają się..więcej