Elektrodrążenie

Elektrodrążenie

Elektroerozia

Elektrodrążenie to technika, która pozwala na kształtowanie materiałów za pomocą prądu elektrycznego. Polega ona na tym, że między narzędziem, które jest elektrodą, a obrabianym elementem, który jest anodą, płynie prąd impulsowy. Prąd ten powoduje, że w miejscu styku elektrody i anody dochodzi do bardzo wysokiej temperatury, która topi i odparowuje materiał. W ten sposób można uzyskać dowolny kształt elementu, nawet bardzo skomplikowany i precyzyjny. Jest używane do obróbki materiałów, które są bardzo twarde lub mają nietypowe właściwości, takie jak stal, tytan, wolfram czy grafit. Elektrodrążenie ma wiele zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, na przykład do produkcji turbin, silników, implantów medycznych czy form wtryskowych.Dzieli się na dwa rodzaje, w zależności od kształtu i ruchu elektrody. Są to elektrodrążenie drutowe i elektrodrążenie wgłębne. W elektrodrążeniu drutowym elektroda jest cienkim drutem, który przesuwa się wzdłuż obrabianego elementu, tworząc cięcie. W elektrodrążeniu wgłębnym elektroda ma kształt odwrotny do kształtu, jaki chcemy uzyskać na elemencie, i porusza się w górę i w dół, tworząc wgłębienie.  Jest bardzo zaawansowaną metodą obróbki materiałów, która wymaga specjalistycznego sprzętu i wiedzy.

Więcej informacji