Przemysłowe zastosowania obróbki elektroerozyjnej

Elektrodrążenie

W przypadku produkcji specjalistycznych części maszyn z materiałów trudnoskrawalnych dość popularną metodą obróbki metalu jest technika EDM, czyli obróbka wyładowaniem elektrycznym. Na czym polega technika elektroerozyjna i gdzie ma zastosowanie w praktyce?

Czym jest obróbka elektroerozyjna?

Obróbka elektroerozyjna można podzielić na dwa typy drążenie oraz cięcie elektroerozyjne. Różnią się one między sobą rodzajem użytej elektrody roboczej. Do obróbki elektroerozyjnej zalicza się obróbkę. Do elektroerozyjnej obróbki zalicza się obróbkę elektroiskrową, anodowo-mechaniczną i elektrokontaktową. Może być ona przeprowadzana na drążarkach, piłach lub szlifierkach anodowo-mechanicznych, do m.in. obróbki węglików spiekanych oraz kształtowania i regeneracji narzędzi do obróbki plastycznej np. matryc kuźniczych, form wtryskowych. Obróbkę EDM można stosować do wszystkich materiałów, których elektryczna przewodność właściwa jest większa od 10-2 S/cm.

Zastosowanie obróbki elektroerozyjnej w przemyśle

Obróbka elektroerozyjna służy obróbce detali, sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie jest wskazana obróbka powierzchni kontaktowa, nawet w przypadku tak niezwykle precyzyjnej i dokładnej obróbce skrawaniem jak obróbka CNC. Ze względu na fakt, iż usuwanie zbędnego materiału roboczego odbywa się tu bezkontaktowo — przy użyciu serii wyładowań elektrycznych między elektrodą a powierzchnią roboczą wyrobu zanurzonego w dielektryku możliwe jest niezwykle precyzyjne dokonanie zmiany kształtu czy grubości przedmiotu ściśle według założeń projektowych.

To podstawowy sposób stosowany przy produkcji części zamiennych, niektórych narzędzi wymagających ponadklasycznej wytrzymałości, może być wykorzystywana do kształtowania kruchych materiałów, bez ryzyka ich pękania. Produkuje się, wykorzystując tę technikę obróbki metali, takie elementy jak: stemple, matryce, formy wtryskowe i odlewnicze, czy też łopatki turbin i sprężarek w przypadku branży lotniczej.