Obróbka skrawaniem- Historia

Obróbka CNC
Obraz przedstawiający frezarkę oraz cykl frezowania


 Obróbka skrawaniem to proces nadawania materiałom różnych kształtów poprzez ścinanie ich wierzchniej warstwy. Jest to technologia wykorzystywana niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu, od metalurgii po lotnictwo. Obróbka skrawaniem rozwijała się od wieków, począwszy od prostych narzędzi ręcznych, aż do nowoczesnych maszyn sterowanych numerycznie (CNC). Oto niektóre z najważniejszych etapów tej historii:

– Pierwsze ślady obróbki skrawaniem sięgają epoki kamienia, kiedy to ludzie używali twardych kamieni do wiercenia otworów w innych kamieniach lub kościach.
– W starożytności i średniowieczu obróbka skrawaniem była stosowana głównie do produkcji broni, biżuterii i naczyń. Wykorzystywano do tego młoty, dłuta, piły, noże i pilniki.
– W XVIII wieku, wraz z rozwojem rewolucji przemysłowej, zaczęto stosować pierwsze obrabiarki napędzane silnikiem parowym. Były to głównie tokarki i wiertarki, które umożliwiały szybszą i dokładniejszą obróbkę metalu.
– W XIX wieku nastąpił dalszy postęp w obróbce skrawaniem, dzięki wynalezieniu frezarek, szlifierek, wytaczarek i innych maszyn. Zaczęto też używać silników elektrycznych do napędzania obrabiarek, co zwiększyło ich wydajność i niezawodność.
– W XX wieku, wraz z rozwojem informatyki i automatyki, pojawiły się pierwsze maszyny sterowane numerycznie (CNC), które umożliwiały programowanie ruchów narzędzi skrawających za pomocą kodu. Maszyny te charakteryzowały się wysoką precyzją, szybkością i powtarzalnością. Zaczęto też stosować nowe materiały i techniki skrawania, takie jak laser, woda, plazma czy wióry.
– W XXI wieku obróbka skrawaniem jest nadal rozwijana i udoskonalana, dzięki zastosowaniu nowych technologii, takich jak robotyka, sztuczna inteligencja, druk 3D czy nanotechnologia.