W których branżach przemysłowych procesy automatyzacyjne są szczególnie dynamiczne?

Obecna automatyzacja produkcji umożliwia zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa operacji na każdym etapie na niespotykanym dotąd poziomie. Wiele ze skomplikowanych i precyzyjnych działań w nowoczesnych zakładach przemysłowych nie istniałoby bez wysokiej technologii i całkowitej integracji maszyn. Inteligentne fabryki, w których komputery, roboty i linie produkcyjne zespolone są w jeden organizm, osiągają wyjątkową produktywność przy jednoczesnym ograniczeniu odpadów związanych z wadliwymi egzemplarzami i niemal całkowitym wykluczeniu ryzyka wypadków wśród pracowników.

Automatyzacja produkcji w wielu gałęziach przemysłu

Z możliwości, jakie oferują nowoczesne technologie, korzystają nie tylko duże zakłady dysponujące znacznym kapitałem, ale również średnie i małe przedsiębiorstwa. Bez względu na skalę, automatyzacja produkcji umożliwia większą efektywność energetyczną, obniżenie kosztów, skrócenie czasu realizacji zadań, lepszą analizę procesów, a przede wszystkim poprawę jakości produktów końcowych. Korzyści te są szczególnie pożądane w takich branżach, jak:

  • przemysł farmaceutyczny,
  • przemysł spożywczy,
  • przemysł ciężki,
  • branża motoryzacyjna,
  • branża kosmetyczna,
  • przemysł rolniczy,
  • przemysł drzewny,
  • branża elektrotechniczna.

Nawet kiedy wydaje się, że wszystkie procesy – planowanie, produkcja, kontrola, inżynieria – są już zoptymalizowane, technologia wciąż się zmienia, oferując coraz to lepsze rozwiązania dla poszczególnych branż. W środowisku wielkiej konkurencyjności firmy muszą nieustannie zwiększać swoje możliwości produkcyjne oraz poprawiać jakość wyrobów. Największe efekty przynosi automatyzacja wszystkich obszarów działalności firmy, czyli także komunikacji wewnętrznej, zarządzania, konserwacji sprzętu oraz kontaktu z klientami.