Najważniejsze elementy budowy automatycznych linii produkcyjnych

Linia produkcyjna, to zespół połączonych poprzez ciąg przenośników maszyn, zintegrowany ze sobą centralną jednostką sterującą. Następujące po sobie stanowiska ustawione są według kolejności operacji wykonywanego procesu technologicznego. Ich ilość jest ściśle uzależniona od wytwarzanego produktu. Budowa prawidłowo funkcjonującej linii produkcyjnej nie jest rzeczą łatwą. Jakie są najważniejsze elementy budowy automatycznych linii produkcyjnych?

Czym jest automatyzacja produkcji i jakie są jej zalety?

Automatyzacja, to wdrażanie rozwiązań, które pozwalają na zwiększenie udziału maszyn w procesach produkcyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu udziału czynnika ludzkiego. Jest to rozwiązanie idealne w firmach, w których wykonywane zadania wymagają szczególnej precyzji i dokładności lub są szczególnie ciężkie. W takich sytuacjach automatyzacja pozwala na odciążenie pracowników i zwiększenie wydajności produkcji. Zaletą automatycznej linii produkcyjnej jest możliwość jej dopasowania do potencjału i wymagań klienta, uwzględniając takie parametry, jak dostępna powierzchnia na hali produkcyjnej, budżet dostępny na inwestycję oraz rodzaj i kolejność operacji technologicznych. Zastosowanie automatyzacji zapewnia stabilną i powtarzalną realizację zadań, większą precyzję, zwiększenie wydajności pracy oraz możliwość przejmowania najcięższych, skomplikowanych i wykonywanych w szkodliwych warunkach prac przez roboty. Pozwala również na optymalizację kosztów produkcji, eliminację błędów wynikających z czynnika ludzkiego oraz ochronę zdrowia pracowników.

Elementy zautomatyzowanej linii produkcyjnej

Dokładny skład linii produkcyjnej zależy od branży, w której ma być stosowana. Tworzą ją pojedyncze, wyspecjalizowane stanowiska, połączone pasami transmisyjnymi. Już na etapie projektowania automatyzacji produkcji należy wziąć pod uwagę dobór właściwych maszyn oraz ich staranne rozplanowanie na dostępnej przestrzeni, dystrybucję półwyrobów pomiędzy stanowiskami oraz dystrybucję wyrobów gotowych do magazynów lub działów spedycji. W nowoczesnych liniach produkcyjnych podstawę stanowią stanowiska zrobotyzowane, gdzie pracę wykonują specjalnie zaprogramowane roboty. Nadrzędny system sterowania integruje i zespala pracę na linii. Elementami roboczymi są napędy, siłowniki pneumatyczne oraz hydrauliczne. Pomiędzy poszczególnymi operacjami technologicznymi działać mogą różnego rodzaju przenośniki poziomie i pionowe. Ponadto w procesie automatyzacji niezbędne są urządzenia zmiany kierunku, dźwigi, windy, wózki. Na końcu linii umieszczane jest stanowisko pomiarowe, gdzie sprawdza się materiały, półprodukty i wyroby gotowe. Zarówno projektowanie, jak i budowa linii produkcyjnych powinny być przeprowadzone przez wyspecjalizowane firmy.