Na czym polega idea Przemysłu 4.0?

Przemysł 4.0 to pojęcie względnie nowe, które narodziło się w roku 2011 w Niemczech. To w krótkim rozumieniu czwarta rewolucja przemysłowa, mająca polegać na cyfrowym integrowaniu systemów do produkcji i wdrażaniu autonomicznych oraz wysoce wydajnych rozwiązań. Jakie są pozostałe idee Przemysłu 4.0 oraz jak wdrożyć jej zamysł w działalność polskich przedsiębiorstw?

Inteligentne fabryki

Ideą przyświecającą przemysłowi w obecnym czasie jest wdrażanie takich rozwiązań, które pozwolą na maksymalne zautomatyzowanie działalności poprzez inteligentne i samosterujące rozwiązania. Częścią składową takich systemów są oczywiście roboty, które są coraz częściej montowane również w polskich przedsiębiorstwach.

Minimalizują one konieczność wykorzystania ludzkiej pracy podczas wytwórstwa, co zwiększa wydajność działania oraz gwarantuje powtarzalność produkcji, zarówno mało, jak i wielkoseryjnej.

Z koncepcji Przemysłu 4.0 wyłania się również idea zupełnie nowej organizacji pracy, która ma na celu wysoką elastyczność oraz kreowanie tzw. nieformalnych sieci wiedzy, w tym współpracę z zewnętrznymi źródłami innowacji. Wciąż więc nie wyklucza się istotnej roli ludzi w procesach, jednak chodzi tu przede wszystkim o inicjację, kreowanie oraz innowacyjność.

Wzrost zysków oraz redukcja kosztów

Jakie mogą być praktyczne implikacje wdrożenia idei Przemysłu 4.0? Celem jest przede wszystkim wzrost przychodów, przy jednoczesnym redukowaniu kosztów działalności. Koncepcja ta gwarantuje również szereg innych zalet:

  • zacieśnienie relacji na linii producent-klient, co pozwala na indywidualizację produktów i dopasowanie ich do potrzeb finalnego nabywcy,
  • optymalizację procesów,
  • wzrost elastyczności działania.

Zmiana kultury organizacyjnej

Idea Przemysłu 4.0 to transformacja na miarę mechanizacji produkcji czy wdrożenia elektroniki oraz IT w celu automatyzacji działalności. Aby więc możliwe było jej wdrożenie, niezbędna jest zmiana kultury organizacyjnej w firmach na bardziej elastyczną oraz taką, w której możliwe będzie ciągłe uczenie się pracowników. Istotne znaczenie ma mieć też komunikacja pomiędzy bardziej płynnymi strukturami ludzkimi.

Idea Przemysłu 4.0 na dobra zagościła w globalnej świadomości, choć polskie firmy wciąż pozostają nieco w tyle jeśli chodzi o jej wdrożenie. Jednak jak doskonale widać warto przeprowadzać modernizacje w tym zakresie, bowiem jest to szansa na zwiększenie konkurencyjności na rynku.