Jakie rodzaje prac mogą wykonywać roboty przemysłowe?

Roboty przemysłowe to ogromna grupa urządzeń, które trudno określić jedną wspólną definicją. Najogólniej rzecz biorąc, robot przemysłowy to manipulator wielofunkcyjny, którego najistotniejszą cechą jest programowalność. Roboty różnią się między sobą pod względem budowy, struktury kinematycznej, typu sterowania, sposobu programowania, a także możliwego wykorzystania.

Zastosowanie robotów przemysłowych

Współpracujące z człowiekiem roboty przemysłowe wykonują najcięższe, najbardziej niebezpieczne, ale też wymagające największej precyzji rodzaje prac w każdej bez wyjątku gałęzi przemysłu. Produkcja robotów przemysłowych rozwija się z ogromną szybkością, stale rozszerzając zakres ich zastosowań. Roboty przemysłowe wykorzystywane są przede wszystkim przez następujące branże:

  • spożywcza i rolnicza – powtarzalne czynności w łańcuchu produkcyjnym, nieprzerwana praca przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
  • meblarska – wydajna obróbka drewna, transport i magazynowanie surowców
  • metalurgiczna – precyzyjna obróbka materiałów, produkcja części zamiennych
  • elektroniczna – dokładność w mocowaniu elementów, wysoka szczegółowość i tempo ich wytwarzania
  • motoryzacyjna – ciągła i bezpieczna praca na linii produkcyjnej i montażowej
  • farmaceutyczna – wysoka higiena i precyzja przy produkcji leków
  • rozwoju nowych technologii – automatyzacja zadań w obszarze badawczo-naukowym

Typy zadań wykonywanych przez roboty przemysłowe

Zastosowanie robotów przemysłowych pozwala zwiększyć efektywność monotonnych lub uciążliwych czynności. Należą do nich między innymi obróbka materiału, polerowanie, lakierowanie, spawanie czy nanoszenie klejów. Roboty służą także do pakowania, załadunku i rozładunku, paletyzacji oraz obsługi maszyn CNC, a nawet do wykonywania testów i kontroli jakości produktów.