Ile można zyskać dzięki inwestycji w robotyzację przedsiębiorstwa?

Automatyzacja produkcji jest podstawą czwartej rewolucji przemysłowej, która obecnie ma miejsce na całym świecie. Niemal każda gałąź przemysłu dąży do ograniczenia roli człowieka we wszystkich procesach i powierzenia zadań maszynom. Mimo że różne branże wymagają innych urządzeń, korzystają z różnych materiałów i nie ponoszą tych samych kosztów – zyski z automatyzacji mają charakter ogólny i są niewątpliwe. Co można do nich zaliczyć?

Jakie są korzyści z rozbudowanego parku maszynowego?

Automatyzacja produkcji jest procesem stopniowym. Kolejne maszyny muszą być projektowane przez specjalistów, którzy potrafią celnie określić potrzeby zakładu i nadać urządzeniom takie parametry, by inwestycja zwróciła się w jak najkrótszym czasie. Postępująca integracja robotów z istniejącym procesem produkcji oznacza coraz bardziej ujednolicony produkt, powstający w szybszym tempie i w coraz większej ilości. Dopracowane w najmniejszych szczegółach urządzenia wytwarzają artykuły o niekwestionowanej jakości, co łatwo może się przełożyć na zwiększenie popytu i poszerzenie zasięgu oddziaływania biznesu.

Redukcja kosztów jako podwójny zysk

Kiedy mowa o procesach produkcyjnych, oszczędność czasu i miejsca również jest zyskiem. Automatyzacja pozwala na każdym etapie wytwarzania dóbr ograniczyć czas, a także przestrzeń magazynową, w której nie zalegają nadwyżki materiałów ani gotowych produktów oczekujących na transport. Wreszcie nie można zapomnieć o zyskach związanych z ograniczeniem kosztów pomyłek człowieka. Wadliwe produkty nadają się bowiem do wyrzucenia, co jest stratą zarówno materiału, jak i czasu produkcji. Robotyzacja pociąga za sobą minimalizację kosztów zatrudnienia, a także zmniejsza zagrożenie dla zdrowia pracowników między innymi podczas pracy z substancjami toksycznymi.